Lakástámogatások – új lakás vásárláshoz

CSOK Plusz – kamattámogatott lakáshitel és hitelelengedés

A CSOK Plusz egy kamattámogatott lakáshitel fix, maximum 3%-os kamatozással, a kölcsöntörlesztés szüneteltetésének lehetőségével és a második, illetve harmadik új gyermek érkezése esetén meghatározott összegű hitelelengedéssel. A hitel olyan házastársak számára elérhető, akik előre vállalnak gyermeket. Az összeg ingatlan vásárlására, építésére vagy bővítésére vehető igénybe.

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt új lakásban fő szabály szerint csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont,
 • Kizárólag házastársak igényelhetik, és az új lakásban mindkét félnek tulajdonnal kell rendelkeznie
 • A vásárolt ingatlan használata harmadik fél részére nem ruházható át, és azon használati vagy haszonélvezeti jog nem alapítható (pl. nem adható bérbe)
 • A családnak fő szabály szerint 10 évig az adott ingatlanban kell élnie, kivéve a nagykorú, vagy időközben nagykorúvá váló gyermekeket
 • legkésőbb ingatlan vásárlásnál az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napot belül kell igényelni

(a megszületett és vállalt gyermekek együtt számítanak, de min. egy vállalt gyermek esetén)

 • 1 gyermek esetén 15 millió forint
 • 2 gyermek esetén 30 millió forint
 • 3 vagy több gyermek esetén 50 millió forint

 • az első baba érkezésekor vagy ha a magzat betöltötte a 12. hetet, a törlesztési kötelezettség 1 évre felfüggeszthető
 • minden további gyermek születésekor a CSOK Pluszt igénylők 10-10 millió forint összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak, amit a tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell fordítaniuk

(hasznos alapterület nagysága, a megszületett és vállalt gyermek együtt számítanak)

 • 1 gyermek esetén minimum 40m2-es lakás/70m2-es ház
 • 2 gyermek esetén minimum 50m2-es lakás/80m2-es ház
 • 3 vagy több gyermek esetén minimum 60m2-es lakás/90m2-es ház
 • a lakás vételára az első lakást vásárlók esetén maximum 80 millió forint lehet
 • a lakás vételára más esetben maximum 150 millió forint lehet

 • magyar állampolgárok
 • EU-s állampolgárok, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Magyarországon
 • harmadik ország állampolgárai bevándorolt, vagy letelepedett jogállással
 • Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők
 • köztartozás nélküli személyek (legfeljebb 5000 forint lehet)
 • minimum 2 éves TB jogviszony az egyik fél részéről, legfeljebb 30 napos megszakítással
 • A magyar állampolgárok esetében a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony is figyelembe vehető.
 • Büntetlen előéletű személyek
 • Akik nem rendelkeznek nyilvántartott tartozással (KHR lista), vagy 1 évnél régebben kiegyenlítették azt
 • Korábbi CSOK-hitelt igénybe vevők is igényelhetik, ha a kamattámogatást visszafizetik és kamattámogatást megszüntetik, illetve, ha a megelőlegező CSOK-nál teljesült az akkori gyermekvállalás, vagy ha nem teljesült, de a támogatást visszafizették.

A gyermekszám meghatározása:

Gyermekszám=Meglévő gyermekek (beköltöznek a lakásba) + előre vállalt gyermekek

Meglévő gyermekek:

Gyermeknek számít a házaspárral egy háztartásban élő vérszerinti vagy örökbefogadott gyermek 25 éves korig, amennyiben eltartott, illetve a 25 életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy. Ide tartoznak a közös és a nem közös gyermekek is.

Előre vállalt gyermekek:

A magzat a 12. héttől előre vállalt gyermeknek számít

Gyermeket előre csak fiatal házaspárok vállalhatnak, vagyis ahol a feleség nem töltötte be a 41. életévét, kivételt képez ez alól a 2025. december 31-ig tartó időszak, amikor az ennél idősebb, de a betöltött 12. terhességi hetet igazolni tudók is jogosultak lehetnek a CSOK+-ra. Gyermektelen házaspár legfeljebb 3, 1 gyermekes legfeljebb 2, háromgyermekes házaspár legfeljebb 1 gyermek születését vállalhatja előre. Az előre vállalt gyermekeknek meghatározott időn belül meg kell születniük, 1 gyermek előre vállalása esetén 4, 2 gyermek előre vállalása esetén 8, 3 gyermek előre vállalása esetén 10 éven belül kell megszületniük.

 • Házastársak, ha a feleség 41 éves, vagy idősebb, és 2025. december 31-ig, nem töltötte be a várandósság 12. hetét
 • Házastársak, ha nincs gyermekük, a feleség nem töltötte be a 41. életévét, de nem tervezik gyermek vállalását
 • Köztartozással rendelkezők
 • Akik rendelkeznek nyilvántartott tartozással (KHR)
 • Nincs megfelelő hosszúságú folyamatos TB jogviszonyuk
 • A nem magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, letelepedett vagy bevándorolt jogállással
 • Akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon
 • Aki már felvették korábban a CSOK Pluszt, akkor is, ha már visszafizették
 • Ha valaki a korábbi CSOK-hitelt igénybe vette, és nem fizette vissza a kamattámogatást, vagy megelőlegező CSOK esetén nem teljesült az akkori gyermekvállalás vagy a gyermekvállalás sikertelensége ellenére a kamattámogatást nem fizették vissza.

A kamattámogatást vissza kell fizetni késedelmi kamattal növelten, ha:

 • Az előre vállalt gyermekek nem születnek meg a határidőig.
 • A kamattámogatást a meg nem született gyermekek után kell visszafizetni, vagyis az időközben megszületett gyermekek után járó támogatás összegét le lehet vonni a visszafizetendő összegből.
 • Példa: ha 1 meglévő és 2 vállat gyermekre 50 millió forint CSOK Pluszt vett fel a család, de csak 1 gyermek születik meg a határidő lejártáig, akkor a 2 gyermek után járó 30 millió forinttal kell csökkenteni azt az összeget (ilyenkor a meglévő és a határidőig megszületett vállalt gyermekek együtt számítanak), ami után a kamattámogatást vissza kell fizetni, ami így 20 millió forint. Ha egyik vállalt gyermek sem születik meg, a teljes összeg után vissza kell fizetni a kamattámogatást.
 • Vissza kell fizetni a kamattámogatást, ha az igénylők 10 éven belül elválnak, és a gyermekek elköltöznek a lakásból, vagy vegyesen kerülnek elhelyezésre, vagy eladják az ingatlant (ha a lakásban maradnak az egyik szülővel, akkor nem kell visszafizetni)

 • Gyermekvállalás nem teljesítése esetén a határidő lejártakor a támogatás igénybevételének napjától számított kamattámogatást a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt értékének megfelelő kamattal kell visszafizetni
 • A hitelt innentől kezdve az állami kamattámogatás segítsége nélkül kell visszafizetni
 • Ha a vállalt gyermek egészségügyi ok miatt nem születik meg, akkor a kamattámogatást nem kell visszafizetni
 • A kamattámogatást akkor sem kell visszafizetni, ha a magzat a 12. hét betöltése után elhal (ilyenkor teljesítettnek minősül a gyermekvállalás), vagy ha a házastársak egyike elhunyt

 • A tőketartozás törlesztése a második évtől indul, az első évben csak a kamat törlesztése folyik
 • A hitel törlesztése az első gyerek születése után 12 hónapra szüneteltethető
 • A hitel futamideje minimum 10, maximum 25 év lehet
 • A CSOK Pluszt a hitelintézetnél kell igényelni, és az igénylési feltétekben lehet különbség a bankok között
 • A folyósítása az önerő maradéktalan megfizetését követően a vételár utolsó részeként történik
 • A meglévő lakástulajdon lehetséges, de a CSOK Plusz segítségével vásárolt lakás forgalmi értékének magasabbnak kell lennie a meglévőnél, illetve a 2 éven belül eladott közös lakás eladási áránál
 • A CSOK Pluszos ingatlan mellett az igénylőnek lehet más ingatlanja
 • Az állam javára 10 évre jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlannal kapcsolatban
 • Ha a kedvezményes kamatozású hitelen felül piaci kamatozású hitel is szükséges, a CSOK Plusz hitel futamideje lehet hosszabb, de kamattámogatás csak az első 25 évre jár.
 • Hitelintézettől eltérően lehet különbség a hitelhez kapcsolódó egyéb díjakban, értékbecslési díj, folyósítási díj

Példák:

Egy házaspárnak van már 1 gyermeke, és további 2 gyermeket szeretnének, az új lakás vásárlásához így 3 gyermek után 50 millió forint kedvezményes kamatozású CSOK Plusz hitelt vehetnek fel. A második gyermek születésekor a fennálló tartozásból 10 millió forint elengedésre kerül. A gyermekek megszületésére a családnak 8 éve van. Ha azonban a pár nem házas, hanem csak élettársként él együtt, CSOK Pluszra nem jogosultak.

A CSOK Plusz kompatibilis lakások listáját az alábbi gombon éri el.

Lakáslista

Értékesítés

Keresse értékesítőinket

+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu

LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.

Megtekintés térképen

Ajánlatkérés 0
vissza