Lakástámogatások – új lakás vásárláshoz

Áfa visszatérítési támogatás – rozsdaövezeti akcióterületeken

444/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítása szerint, az új lakásokat terhelő 5 százalékos áfa összegével azonos mértékű visszatérítési támogatás igényelhető az Államkincstárnál, ha valaki rozsdaövezeti akcióterületeken megépült, többlakásos épületben található otthont vásárol.

Támogatás összege:

A lakás vásárlásáról kiállított számla vagy számlák szerint megfizetett 5%-os általános forgalmi adó

 • Olyan lakás után igényelhető, amit a gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épített vagy építtetett
 • A lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel van feltűntetve

 • magyar állampolgár
 • a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorló személy,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján bevándorolt, letelepedett, vagy hontalan jogállású személy

 • A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek nincs állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • A teljes vételár kifizetésre került
 • A lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel már feltüntetésre került
 • Az igénylő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése megtörtént
 • A lakás teljes vételáráról kiállított számla vagy a vételár utolsó részletéről kiállított részszámla megfizetésének évét követő naptári év szeptember 30. napját nem haladta meg az igénylés benyújtás ideje

Egyéb tudnivalók és példák

Kérelmezni kell! A vissza nem térítendő támogatást a lakás új tulajdonosa kezdeményezheti az Államkincstárnál.

 • A vételár igazolására olyan számla fogadható el, amely az igénylőnek, mint vevőnek a nevére szól
 • A Kincstár a beérkezés sorrendjében a beérkezést követő 30 napon belül bírálja el az igénylést
 • Ha az igénylő a lakásban csak résztulajdont szerez, akkor a tulajdoni hányada arányában igényelheti a visszatérítést

Mennyit lehet spórolni?

A rozsdaövezeti akcióterületen megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítés, mint támogatás összege a vásárolt új lakás értékétől függ, minél magasabb árú ingatlan kerül megvásárlásra, annál nagyobb támogatást kap a család. Ez egy bruttó 40 millió forintért megvásárolt lakás esetében 1,9 millió forint, egy 70 milliós otthon esetében 3,3 millió forint, míg egy 120 millió forintos lakás esetén már 5,7 millió forintot tesz ki.

Értékesítés

Keresse értékesítőinket

+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu

LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 8.

Megtekintés térképen

Ajánlatkérés 0
vissza