CSOK új lakás vásárlásra

CSOK új lakás vásárlásra

Jogszabály: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600016.KOR

A családok otthonteremtési kedvezménye, egy vissza nem térítendő állami támogatás a gyermekes vagy gyermeket vállaló családok lakásvásárláshoz. Új lakások esetén az összege a vételár megfizetésére használható fel.

Feltételek

 • A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt új lakásban fő szabály szerint csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont,
 • házastársak, fiatal házaspárok és élettársak esetén az új lakásban mind a két félnek tulajdonnal kell rendelkeznie
 • A vásárolt ingatlan használata harmadik fél részére nem ruházható át, és azon használati vagy haszonélvezeti jog nem alapítható (pl. nem adható bérbe)
 • A családnak fő szabály szerint 10 évig az adott ingatlanban kell élnie, kivéve a nagykorú, vagy időközben nagykorúvá váló gyermekeket

A kedvezmény mértéke:

 • 1 gyermek esetén 600 ezer forint
 • 2 gyermek esetén 2,6 millió forint
 • 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint

Ingatlanra vonatkozó feltételek: (hasznos alapterület nagysága, a megszületett és vállalt gyermek együtt számítanak)

 • Legfeljebb 150 négyzetméteres lakás vásárolható
 • 1 gyermek esetén minimum 40 m2-es lakás
 • 2 gyermek esetén minimum 50 m2-es lakás
 • 3 vagy több gyermek esetén minimum 60 m2-es lakás

Kik igényelhetik?

 • magyar állampolgárok
 • EU-s állampolgárok, akik tartózkodási engedéllyel rendelkeznek Magyarországon
 • harmadik ország állampolgárai bevándorolt, vagy letelepedett jogállással
 • Magyarországon állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők
 • köztartozás nélküli személyek
 • 1 vagy 2 gyermek esetén legalább 180 napos folyamatos TB viszonyt kell igazolni, legfeljebb 30 nap megszakítással
 • 3 vagy több gyermek esetén minimum 2 éves jogviszony, legfeljebb 30 napos megszakítással
 • A magyar állampolgárok esetében a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony is figyelembe vehető.
 • Büntetlen előéletű személyek

A gyermekszám meghatározása:

Gyermekszám=Meglévő gyermekek (beköltöznek a lakásba) + előre vállalt gyermekek

Meglévő gyermekek:

Gyermeknek számít a magzat a 12. héttől, illetve az igénylő vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeke 25 éves korig, amennyiben eltartott, illetve a 25 életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy. Meglévő gyermekeknél a szülők életkora nem számít, nyugdíjasok is igényelhetik, amennyiben mellette dolgoznak, és vérszerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelnek.

Előre vállalt gyermekek:

Gyermeket előre csak fiatal házaspárok vállalhatnak, vagyis ahol legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét. Gyermektelen házaspár legfeljebb 3, 1 gyermekes legfeljebb 2, háromgyermekes házaspár legfeljebb 1 gyermek születését vállalhatja. Az előre vállalt gyermekeknek meghatározott időn belül meg kell születniük, 1 gyermek előre vállalása esetén 4, 2 gyermek előre vállalása esetén 8, 3 gyermek előre vállalása esetén 10 éven belül kell megszületniük.

Egyedülálló: Csak az igénylővel közös háztartásban élő és vele költöző már megszületett gyermekek számítanak – gyermeket előre vállalni nem lehet

Házastársak: Az igénylővel közös háztartásban élő és vele költöző közös gyermekek, illetve a nem közös gyermekek – gyermeket előre vállalni bizonyos esetben lehet

Élettársak: Az igénylőkkel közös háztartásban élő és költöző gyermekek után – gyermeket előre vállalni nem lehet.

Az élettársak esetén különleges esetnek számítanak azok a családok, ahol az igénylők külön-külön rendelkeznek saját gyermekekkel, vagy ezen felül még közös gyermekkel is. Ebben az esetben a két félre külön-külön kell kiszámolni, hogy milyen összegre jogosultak a saját gyermekeik után, és a kedvezőbb összeget kell figyelembe venni, míg házastársak esetén közös és nem közös gyermekek együtt számítanak.

Kik nem vehetik igénybe?

 • Élettársak és egyedülállók, ha nincs gyermekük
 • Házastársak, ha nincs gyermekük és mindkét fél betöltötte 40. életévét
 • Házastársak, ha nincs gyermekük, legalább egyikük nem töltötte be a 40. életévét, de nem tervezik gyermek vállalását
 • Köztartozással rendelkezők
 • Nincs megfelelő hosszúságú folyamatos TB jogviszonyuk
 • A nem magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel, letelepedett vagy bevándorolt jogállással
 • akik nem rendelkeznek állandó lakcímmel Magyarországon
 • az igénylést megelőző 5 éven belül igénybe vett nem visszatérítendő lakáscélú állami támogatást, vagy megelőlegező kölcsönt, amit vissza kellett fizetnie

Mi történik, ha vissza kell fizetni?

Kiknek kell visszafizetniük?

támogatást vissza kell fizetni késedelmi kamattal növelten, ha:

 • Az előre vállalt gyermekek nem születnek meg a határidőig. A megelőlegező CSOK-ot a meg nem született gyermekek után kell visszafizetni, vagyis a meglévő gyermekek után járó támogatás összegét le lehet vonni a visszafizetendő összegből. A megelőlegező CSOK összegét a késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.
 • Vissza kell fizetni a támogatást, ha az igénylők 10 éven belül elválnak, és a gyermekek elköltöznek a lakásból, vagy vegyesen kerülnek elhelyezésre, vagy eladják az ingatlant (ha a lakásban maradnak az egyik szülővel, akkor nem kell visszafizetni)

Késedelmi kamat:

 • 1-2 gyermek esetén az alapkamattal számolt késedelmi kamat
 • 10 millió forintos támogatás esetén az alapkamat ötszöröse a késedelmi kamat
 • Ha a vállalt gyermek egészségügyi ok miatt nem születik meg, akkor büntető kamatot nem kell visszafizetni, csak a támogatást

Egyéb tudnivalók és példák

 • A CSOK önerőként figyelembe vehető a már megszületett gyermek utáni igénylés esetén, előre vállalt gyermeknél hitelintézettől függ.
 • A CSOK-ot a hitelintézetnél kell igényelni
 • A folyósítása az önerő maradéktalan megfizetését követően a vételár utolsó részeként történik
 • Ha lakást még a használatbevételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványa megszerzése előtt értékesítik, az új tulajdonos jogosult a támogatás igénybevételére.
 • A CSOK-os ingatlan mellett az igénylőnek lehet más ingatlanja
 • Amennyiben hitelt is igényelnek a CSOK támogatáshoz, a támogatást akkor kaphatja meg a kérelmező, ha a bank a hitel szempontjából hitelképesnek minősítette.
 • Az állam javára 10 évre jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlannal kapcsolatban

Példák:

Egy fiatal pár lakást vásárol, a jövőben 2 gyermeket terveznek, ehhez házaspárként 2,6 millió forintos CSOK-ot kaphatnak, mint vissza nem térítendő támogatás, illetve 10 millió forintnyi kedvezményes kamatozású CSOK-hitelt vehetnek fel, a gyermekek megszületésére 8 éve van a fiataloknak. Amennyiben nem házasodnak össze, CSOK-ra nem jogosultak.

Egy házaspárnak van már 1 gyermeke, és további 2 gyermeket szeretnének, az új lakás vásárlásához így 3 gyermek után vehetnek fel CSOK-ot, aminek összege 10 millió forint, illetve szintén igényelhetnek 15 milliós kedvezményes kamatozású CSOK-hitelt. A gyermekek megszületésére a családnak 8 éve van. Ha azonban a pár nem házas, hanem csak élettársként él együtt, az új lakás vásárlásához csak 1 – a már meglévő gyermekük - után jogosultak CSOK-ra (600 ezer Ft), CSOK-hitelt nem vehetnek fel.

Egy pár élettársi kapcsolatban él, mind kettejüknek 1-1 gyermeke van az előző kapcsolatából, akik velük élnek, illetve van egy közös gyermekük. A CSOK-ot esetükben külön-külön kell kiszámolni, két gyermek után 2,6 millió forintra jogosultak. Amennyiben a pár összeházasodik, akkor a gyermekek együtt számítanak, így új lakás vásárláshoz 10 millió forintos CSOK-ot kérhetnek.

Értékesítés

Keresse értékesítőinket

+36 70 705 23 69
sales(at)livinghomes(dot)hu

LIVING bemutatóterem
1134 Budapest, Klapka u. 4-6.

Megtekintés térképen

Ajánlatkérés 0
vissza